Kotkajärven kehittämis- ja suojeluyhdistys ry.

Hallituksen kevätkirje

Olemme lähes samanlaisessa tilanteessa tänä keväänä pandemian suhteen kuin olimme tasan vuosi sitten. Kevät on tullut ja se näkyy. Järvi on jälleen vapautunut jääpeitteestä viimeisiä lahdenpoukamia myöden. Mikä parasta - kuikat ovat jälleen palanneet järvelle. Kesä on lähellä.

Saimme ELY-keskuksen myöntämän Manner-Suomen kehittämisohjelman tuen avulla valmiiksi KVVY Tutkimus Oy:n laatiman Kotkajärven tila ja kuormituksen peruskartoituksen sekä toimenpiteet järven hyvän tilan ylläpitämiseksi. Tutkimusraportti on 50-sivuinen, hyvin perusteellinen selvitys. Se on tutkimustulosten pohjalta laadittu järven peruskartoitus ja siltä pohjalta on hahmoteltu toimenpiteet järven parhaaksi. Raportti löytyy kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Jatkamme vielä saman saamamme tuen turvin retkeilypolun Kotkajärvi – Pirttikosken koulu kunnostusta ja merkitsemistä tämän kesän kuluessa.

Toinen saamamme avustus oli Hämeen elinkeino, -liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä 7 402,50 euroa valtion talousarvion momenteilta 351061 (Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen), 38057623 (Vesiensuojelun tehostamisohjelma).

Tuen turvin suoritetaan kesän lopulla syyskuussa Järvenpäänlahden itäsuunnan puolella vesikasvillisuuden jyrsintää. Vesikasvillisuuden jyrsintä suoritetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta ja kaikki jyrsitty kasvillisuus pyritään keräämään pois maalle kompostoitavaksi.

Hyväksyttävät kokonaiskustannukset hankkeen toteutusaikana ovat enintään 14 805,00 euroa. Kokonaiskustannuksiin hyväksyttävät toimenpiteet ovat Kotkajärven niittoon/juurakoiden jyrsintään liittyvät kustannukset sisältäen talkootyön.

Me, kotkajärveläiset, voimme yhdessä ylläpitää järven hyvää tilaa!

Viime vuosikokouksessa päätettiin jäsenmaksu pitää ennallaan (20 €). Jäsenmaksu maksetaan yhdistyksemme pankkitilille

Hämeenlinnan Seudun Osuuspankki FI09 5680 4420 0180 28
31.5.2021 mennessä

Muista kirjoittaa viestikenttään nimesi ja osoitteesi, koska maksun kohdistaminen jäsenrekisteriimme tapahtuu tämän mukaisesti.

ILMOITTAKAA EDELLEEN SÄHKÖPOSTIOSOITTEITANNE SIHTEERILLE !!! (pauliina.palonen@helsinki.fi) tai Olli-Pekka Lukalle (opmagic@gmail.com)

Näin saamme parhaiten säästettyä yhdistyksen tiedottamiskustannuksia.

Kotkajärvi.fi -kotisivuilla ja Facebookin Kotkajärvi -sivuilla julkaisemme edelleen jatkossakin ajankohtaisia asioita. Ilmoitelkaa omia havaintojanne sivujen kautta.

Edelleen jatkuvan pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia tämän vuoden vuosikokouksen paikasta ja ajankohdasta ilmoittelemme myöhemmin.

VUOSIKOKOUS 2020

Aika: 5.9.2020 klo 14.00
Paikka: Kotkajärven laavu, Niemikotkantie 341, Kotkajärvi

YLEISKESKUSTELU

Ennen varsinaista vuosikokousta Reijo Lehtonen esitteli Leader-hankerahoituksen tuella Kvvy:llä teetettyä Kotkajärven hoito- ja kunnossapitosuunnitelmaa. Suunnitelma kokonaisuudessaan tulee kaikkien saataville yhdistyksen kotisivulle, kunhan se on viimeistelty. Samoin tiedotettiin yhdistykselle myönnetyn ELY-keskuksen avustuksen käytöstä Järvenpäänlahden kasvillisuuden poiston kokeiluun juuriston rouhinnan avulla.

PÖYTÄKIRJA

1 § Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00.

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Olav Tirkkonen, sihteeriksi Pauliina Palonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Pia Niemikotka ja Heli Niemikotka, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Kokous oli kutsuttu koolle Hämeen Sanomissa julkaistulla ilmoituksella sekä tiedottamalla asiasta yhdistyksen kotisivuilla ja facebook-sivulla.

4 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista sellaisenaan.

5 § Tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2019
Esitettiin yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019. Pauliina Palonen luki tilintarkastajan lausunnon. Ne todettiin asianmukaisiksi ja hyväksyttiin.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7 § Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
Esitettiin yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Keskusteltiin siitä, miten saataisiin jäsenistöä aktivoitua. Ehdotettiin järvelle alueellisia vastuuhenkilöitä, jotka myös järjestäisivät talkoita.

Suunnitelmissa on ollut kunnostaa järven ympäri kulkeva umpeen kasvanut patikkareitti, mutta keskustelussa todettiin, että työpanos saattaa olla suhteettoman suuri verrattuna saatavaan hyötyyn. Koska reittiä ei kuitenkaan voi laittaa kulkemaan aivan rantaa pitkin, niin järvi näkyisi koko reitillä ehkä pari kertaa. Reitillä oleva silta päätettiin kuitenkin kunnostaa talvella. Päätettiin myös katsastaa ja kunnostaa Pirttikoskelle kulkeva reitti, niin että se olisi käytettävissä sekä kesä- että talviaikaan. Latujen ylläpitoon talviaikaan kaivattiin kaikkien panosta ja talkoohenkeä.

Keskusteltiin myös siitä, miten yhteisöllisyyttä voitaisiin lisätä ranta-asukkaiden keskuudessa. Ehdotettiin erilaisia talkoita ja vapaamuotoisia tapahtumia mm. laavulla. Esitettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2021. Vahvistettiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma yllä mainituin muutoksin sekä tulo- ja menoarvio. Jäsenmaksu päätettiin pitää 20 eurossa vuonna 2021.

8 § Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Reijo Lehtonen ja sihteerinä Pauliina Palonen. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Juha Henttonen, Jonna Nieminen, Olli-Pekka Lukka ja Heli Niemikotka. Hallituksen varajäseninä jatkaa Veikko Ahlstén sekä uusina jäseninä Leila Lastikka, Pia Niemikotka ja Tero Tamminen.

9 § Vuoden 2021 toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
Toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan Jorma Anttila ja varatoiminnantarkastajana Ari Pakari.

10 § Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

11 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.54.

Tukirahahakemus hyväksytty

Valtion ja EU:n tukea saadaan Kotkajärven hoitotoimenpidesuunnitelman laadintaan ja ranta-asukkaiden aktivoimiseen järven omaehtoiseen hoitamiseen. Koko tukipäätöksen voit lukea täältä.

Infokirje - tässä sähköisenä!

Talvinen infokirje Kotkajärvestä ja yhdistyksen toiminnasta tässä linkissä. (Jos kirje näkyy hassusti vinossa, paina hiiren oikeaa näppäintä ja valitse "kierrä vastapäivään").

KOTKAJÄRVEN KEHITTÄMIS-JA SUOJELUYHDISTYKSEN HALLITUS 2020

Puheenjohtaja:
Reijo Lehtonen, p. 040 151 1524
reijo.s.lehtonen@gmail.com
Sääksmäentie 580, 37600 VALKEAKOSKI

Sihteeri: Pauliina Palonen, p. 045 675 7192
pauliina.palonen@helsinki.fi
Myrttitie 17 C, 00720 HELSINKI

Varsinaiset jäsenet:
Juha Henttonen, p. 050 385 5630
jahenttonen@gmail.com

Heli Niemikotka, p. 050 458 5147
heli.niemikotka@gmail.com

Jonna Nieminen, p. 040 7028998
jonna.nieminen@ilmapallokeskus.fi

Olli-Pekka Lukka, p. 040 830 7005
opmagic@gmail.com

Varajäsenet:(lisää yhteystietoja myöhemmin)
Veikko Ahlstén, p. 0400 454 822
korvenvaari@gmail.com

Pia Niemikotka

Leila Lastikka

Tero Tamminen