Kotkajärven kalastusseura

KOTKAJÄRVEN KALASTUSSEURAN KIERTOKIRJE 2022

HUOM! Oikea tilinumero FI04 5682 9320 0144 39

Kalastusseuran vuosikokouksessa 5.3.2022 päätettiin seuraavaa:

KALASTUS JA RAVUSTUS

Kalastusseuran aiemmat määräykset ovat voimassa ja kalastaa voi katiskalla, virvelillä, pilkillä, mato- ongella, uistimella, rysällä ja pitkällä siimalla (enintään 100m).

Verkkokalastus: Jäsenmaksunsa maksanut jäsen saa laskea enintään 60 m verkkoa. Sääntö on voimassa koko vuoden. Verkon silmäkoko on vapaa. Suositellaan käytettäväksi soluväliltään 50 mm tai harvempia verkkoja. Eri jäsenten verkkoja ei saa liittää toisiinsa.

Ravustus: Sallittu jäsenmaksun suorittaneille. Käytettävien pyyntivälineiden osalta ainoastaan mertojen määrä on rajoitettu, 5 mertaa jäsentä kohden. Huonosti merkityt pyydykset voidaan poistaa.

Pyydysten merkintä: Kaikissa pyydyksissä tulee noudattaa kalastuslain edellyttämää merkintätapaa. Hyvin näkyvä koho, uppoava naru sekä kalastajan nimi ja puhelinnumero on hyvä lähtökohta. Lisäksi rapumertoihin toivotaan valvonnan helpottamiseksi tekstiä ”MERTA”. Pyydyksiä laskiessasi huomioi toisten pyydykset ettet laske liian lähelle.

Istutukset jatkuvat. Järveen istutetaan siikaa ja kuoretta. Kuhan istutusten onnistumisen seuraamiseksi pyydämme, että kuhan saadessanne ilmoittaisitte siitä joko soittamalla tai tekstiviestillä Matti Lindqvist puh. 050 345 4459

Alamitat ja rauhoitukset: Kuhan alamitta on 42cm. Taimen on rauhoitettu.

Jäsenmaksu: Jäsenmaksu on kymmenen (10) euroa ja sen voi maksaa Etelä-Hämeen Osuuspankkiin tilille FI04 5682 9320 0144 39 tai käteissuorituksena seuraavalle henkilölle: Matti Lindqvist puh. 050 345 4459

Seuran jäsenillä on mahdollisuus lunastaa yhdellä vavalla tapahtuvaa viehekalastusta varten vierailulupia. Luvan hinta on 5€/ vuosi ja sen voi maksaa jäsenmaksun yhteydessä tai erikseen. Jäsenmaksua maksettaessa on viestikohtaan merkittävä, mikäli maksu sisältää vieraslupia. Todiste luvasta ja kenen jäsenen lupaan se liittyy, on tarvittaessa esitettävä. Jäsenmaksujen suoritusta toivotaan heinäkuun alkuun mennessä. Maksulomakkeeseen toivotaan maksajan yhteystietoja.

Mato-onkikilpailut: Järjestetään Kuusimäessä (Sakari Käpynen) 2.7.2022 klo 14 alkaen. Paikalle opastus Niemikotkantieltä.

Kalastuksenvalvonta: Seuralla on kaksi kalastuksenvalvojan kurssin käynyttä ja ELY-keskuksen hyväksymää valvojaa; Mikko Alhainen ja Henri Lehtonen. Lisäksi seuran antamien määräystä noudattamista valvovat Matti Lindqvist, Oiva Lähteenmäki, Kalevi Luhtakallio, Sakari Käpynen ja Timo Nummi. Heille kalastusseura on antanut oikeuden poistaa luvattomat pyydykset järvestä. Valvontaa tullaan suorittamaan erilaisilla valvontakierroksilla järvellä.

Yleistä:

Moottorivene ei kuulu Kotkajärven maisemaan.

Otathan huomioon kalastaessasi ja liikkuessasi järvellä muiden yksityisyyden ja kotirauhan.

Huolehdithan siitä, ettei synteettisiä pesuaineita pääse Kotkajärven veteen. Varmin tapa on pidättäytyä niiden käytöstä järvenrannoilla.

Lönnholtzin omistaman vesialueen vuokrasopimus on edelleen voimassa. Seuran jäsenillä on pyydyskiintiöiden mukaiset oikeudet myöskin näille vesialueille. Vesialueen omistajille on annettu koko järven alueelle hieman muista poikkeavat kalastusoikeudet.

Vuoden 2023 vuosikokouksen aika ja paikka sekä kilpailuilmoitukset ilmoitetaan Hämeen Sanomien seuratoimintapalstalla sekä Kotkajärven kylätornien ilmoitustauluilla.

Seuran tiedotteita julkaistaan myös osoitteessa www.kotkajarvi.fi

Kalastusseura kiittää palkintojen lahjoittajia.

Erityinen kiitos talkoolaisille ja seuran toiminnassa avustaneille.