Kotkajärven kalastusseura

KOTKAJÄRVEN KALASTUSSEURAN KIERTOKIRJE 2019

Seuran vuosikokouksessa 20.4.2019 päätettiin mm. seuraavaa:

Verkkokalastus: Seuran vuoden jäsenmaksunsa maksanut jäsen saa laskea enintään 60 m verkkoa. Sääntö on voimassa koko vuoden. Verkon silmäkoko on vapaa. Suositellaan käytettäväksi soluväliltään 50 mm tai harvempia verkkoja. Eri jäsenten verkkoja ei saa liittää toisiinsa.

Ravustus: Sallitaan jäsenmaksun suorittaneille. Käytettävien pyyntivälineiden osalta ainoastaan mertojen määrä on rajoitettu. Määrä on viisi (5) mertaa jäsentä kohti. Huonosti merkityt pyydykset voidaan poistaa.


Pyydysten merkinnässä on noudatettava kalastuslain edellyttämää merkintätapaa.
Lisäksi rapumertoihin toivotaan valvonnan helpottamiseksi tekstiä ”merta”.

Istutukset jatkuvat. Järveen istutetaan siikaa ja kuoretta.

Kuhan istutusten onnistumisen seuraamiseksi pyydämme, että kuhan saadessanne ilmoittaisitte siitä joko soittamalla tai tekstiviestillä Veikko Ahlstenille tai Matti Lindqvistille (puhelinnumerot seuraavassa kappaleessa). Kuhan alamitta on nykyisin 42 cm.

Jäsenmaksu on kymmenen (10) euroa ja sen voi maksaa Etelä-Hämeen Osuuspankkiin tilille FI04 5682 9320 0144 39 tai käteissuorituksena seuraaville henkilöille:

Kalevi Luhtakallio, Hyvämäentie 211, puh. 050-4077047
Veikko Ahlsten, Rimmiläntie 1752, puh. 03­6725976 tai 0400­454822
Matti Lindqvist, puh. 050­3454459

Seuran jäsenillä on mahdollisuus lunastaa yhdellä vavalla tapahtuvaa viehekalastusta varten vierailulupia. Luvan hinta on 5 € /vuosi ja sen voi maksaa jäsenmaksun yhteydessä tai erikseen. Jäsenmaksua pankkiin maksettaessa on tiedonantokohtaan merkittävä, jos maksu sisältää vieraslupia. Todiste luvasta ja kenen jäsenen lupaan se liittyy on tarvittaessa esitettävä. Jäsenmaksujen suoritusta toivotaan heinäkuun alkuun mennessä. Maksulomakkeeseen toivotaan maksajan yhteystietoja.

Kalastuksenvalvonta: Seuralla on kaksi kalastuksenvalvojan kurssin käynyttä ja Ely-keskuksen hyväksymää valvojaa: Mikko Alhainen ja Henri Lehtonen. Lisäksi seuran antamien määräysten noudattamista valvovat Veikko Ahlsten, Matti Lindqvist, Oiva Lähteenmäki, Kalevi Luhtakallio, Sakari Käpynen ja Timo Nummi. Heille kalastusseura on antanut oikeuden poistaa luvattomat pyydykset järvestä. Valvontaa tullaan suorittamaan erilaisina valvontakierroksina järvellä.

Kalastusseuran aiemmat määräykset ovat voimassa ja voit kalastaa katiskalla, virvelillä, pilkillä, mato-ongella, uistimella, rysällä ja pitkällä siimalla (enintään 100 m). Kaikissa pyydyksissä tulee noudattaa lain edellyttämää merkintätapaa.

Moottorivene ei kuulu Kotkajärven maisemaan.

Otathan huomioon kalastaessasi ja liikkuessasi järvellä muiden yksityisyyden ja kotirauhan. Pyydyksiä laskiessasi huomioi toisten pyydykset, ettet laske liian lähelle.

Huolehdithan siitä, ettei synteettisiä pesuaineita pääse Kotkajärven veteen. Varmin tapa on pidättäytyä niiden käytöstä järven rannoilla.

Pilkkikilpailut järjestetään 14.3.2020 klo 13 Matti Lindqvistin rannassa jäätilanteen salliessa. Opastus järjestetään Rimmiläntieltä.

Lönnholzin omistaman vesialueen vuokrasopimus on edelleen voimassa. Seuran jäsenillä on pyydyskiintiöiden mukaiset oikeudet myöskin tälle vesialueelle. Vesialueen omistajille on annettu koko järven alueelle hieman muista poikkeavat kalastusoikeudet.

Vuoden 2020 vuosikokouksen aika ja paikka ja kisailmoitukset ilmoitetaan mm. Hämeen Sanomien seuratoimintapalstalla sekä Kotkajärven kylätornien ilmoitustauluilla. Seuran tiedotteita julkaistaan myös internetissä osoitteessa www.kotkajarvi.fi

Kalastusseura kiittää palkintojen lahjoittajia. Erityinen kiitos talkoolaisille ja muutoin seuran toiminnassa avustaneille.