Kotkajärven tila

Varo sinilevää!

Vaikka Kotkajärvessä sinilevä ei ilmeisimmin ole vaarallista lajia, kannattaa havaintoihin suhtautua aina varovaisuudella. Mitä tahansa sinilevää sisältävää vettä pitää kavahtaa; sitä ei pidä antaa esimerkiksi lemmikkien juoda tai löylyvetenä käyttää. Tarkempia ohjeita löydät tästä linkistä, joka vie THL:n sivulle.

Vesikasvien poistosta

Alla pari hyödyllistä linkkiä siitä, mitä vesikasveja kannattaa mökkirannasta poistaa ja mitkä taas ovat hyödyllisiä kasveja.

Pro Agrian luettelo kuvineen
Viranomaistietoa

Happimittausten tulokset

Maanantaina 1.4.2019 tehtiin Kotkajärvellä happimittaukset. Lammin biologisen aseman alustavan analyysin mukaan tilanne on hyvä, eikä mitään hälyttävää löytynyt. Mittaukset tehtiin kahdesta syvänteestä siten, että happi-ja lämpötilat mitattiin 10 metrin syvyydestä alkaen pintaan metrin välein. Tässä linkki lopullisiin tuloksiin (pdf-tiedosto).

Elokuun 2018 tutkimustulokset

Hämeenlinnan kaupungin ympäristöasiantuntijan Heli Jutilan mukaan Kotkajärven tila on tyydyttävä. Viimeksi elokuussa tehtyjen tutkimusten mukaan suurta huolta ei tällä hetkellä ole, mutta järven tilan pitäminen nykyiselläänkin vaatii huolellisuutta ja meidän kaikkien panosta asiaan.

Sinilevätilanne oli viime kesänä melko hyvä. Alkukesällä järvellä havaittiin pahaa hajua, jonka aiheuttajaksi paljastui kultaleväkukinta.

Muta tai muu irtoaines on järvessä lisääntynyt, mikä tekee vedestä sameaa. Lisäksi pyydykset limoittuvat. Tämä on mahdollisesti seurausta tehdyistä suo-ojituksista. Vesikasvillisuuden määrä järvessä on voimakkaasti lisääntynyt.

Alla tarkemmat tutkimustulokset.

Kotkajärvi - kotijärvemme

Kunnostustarpeita Suomen järvissä aiheuttavat rehevöityminen, mataloituminen ja umpeenkasvu. Merkittävin ihmisen toiminnasta peräisin oleva Kotkajärveä kuormittava tekijä on asutuksen jätevedet. Valuma-alueen metsistä ja soilta tulee luonnonkuormitusta, jota talouskäyttö lisää. Järven terveydenhoito on yksinkertaista, edullista ja tuloksellista ja me kaikki voimme omalta osaltamme osallistua siihen.

Me Kotkajärvellä:

- Emme päästä pesuaineita järveen

- Emme johda saunavesiä järveen

- Emme päästä lannoitusaineita tai muita kemikaaleja järveen

- Huolehdimme jätteiden ja jätevesien käsittelystä

- Emme aja moottoriveneillä

- Karsimme harkinnan mukaan lehtipuita rantaviivasta

- Kunnioitamme luonnonrauhaa ja ympäristöä.